KONSULTATION

Konsultation foregår kun efter aftale. Der er aftenkonsultation om onsdagen.

Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretæren mellem kl. 9.00-12.00 eller via hjemmesiden. Der kan også oplyses svar på rutineprøver i dette tidsrum.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet man-tors 08.00 - 15 onsdag dog kl.09.00 - 17.00 og fredag kl.09.00 - 14.00

Bestil tid til forebyggende undersøgelser, kørekortsattester etc. i god tid.

Der er sat 15 minutter af til en almindelig konsultation.
Hvis du er forhindret i at møde op, så meld venligst afbud, da en anden kan få glæde af tiden.

Akutte tider, der gives samme dag er kun til det akutte problem, og der er sat 10 minutter af til dette. Hvis du har andre emner, som du gerne vil have lægen til at kigge på, men som ikke er akutte, er du naturligvis meget velkommen til at bestille en ny tid.

Mød rettidigt. Hvis du er meget forsinket, kan vi være nødsaget til at give dig en ny tid, så den næste patient ikke skal vente.

Vi forsøger at overholde tiderne, dog kan der være lidt ventetid engang imellem, da nogle konsultationer uventet kan være mere komplicerede og derved længerevarende end planlagt.

HUSK ALTID DET GULE SUNDHEDSSKORT.


TELEFONKONSULTATION

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00 - 09.00, hvor een af lægerne sidder ved telefonen. Karen Kornerup træffes hver mandag, tirsdag og onsdag (i ulige uger). Marianne Mejer træffes hver torsdag, fredag, samt onsdag (i lige uger).

Telefonkonsultationen bedes anvendt ved akut opstået sygdom. Desuden kan du få svar på prøver og undersøgelser. Telefonkonsultationen, hvor du er blevet bedt om at komme i lægetiden, er til korte spørgsmål og til korte samtaler.

Almindelig tidsbestilling bedes foretaget hos sekretæren ml. 9-12 eller via hjemmesiden.

I tilfælde alene af akut sygdom mellem kl. 12.00 - 16.00, henvises der til at ringe til vores almindelig tlf, som henviser til vores eget akuttelefonnummer eller telefonnummer til een af områdets øvrige læger, som har vagten.
 
SEKRETÆREN TRÆFFES

Sekretæren (social og - sundhedsassitent/ sygeplejerske) træffes dagligt mellem kl. 09.00 - 12.00.
 
KOMMUNIKATION VIA HJEMMESIDEN

På forsiden ved tryk på "E-kons login", kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her, du kan læse beskeder fra lægen. Klik på  "E-kons login" og opret dig som bruger.
 
EFTER KL. 16

Efter kl. 16, samt i weekend og på helligdage, kan du ringe til Regionens Akuttelefon på telefonnummer: 1813.
Ved AKUT alvorlig sygdom, skal du dog ringe: 112.

FERIE/KURSUS

Klinikken holder lukket i uge 44 (fra mandag  d. 28.10 -> fredag d.1.11)

Klinikken holder lukket mandag d. 11.11, grundet kursusdag